Çevre Yönetim Sistemi Politikası

 

 

İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartlar uygulamaya alınır.

 

Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.

 

Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.

 

Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alır. Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.

 

Çevre Yönetim Sistemi geliştirilmiştir ve bu sistemin etkin olması ve güncel tutulması sağlanır.

Acil Durum Riskleri azaltılmaya çalışılır.

 

Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

 

“ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”‘nin tüm gerekleri yerine getirilir.

 

İşimizle ilgili üçüncü şahıslara, işletmemize mal ve hizmet veren teslimatçılarımıza ve tedarikçilerimize de sistemimize benzer çevresel standartları uygulamaları konusunda tavsiye ve telkinde bulunulur.

 

Sadece çevre korumakla kalınmaz, çevrenin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katılınım sağlanır, bu amaçla projeler oluşturulur ve/veya oluşturulan projeler destek verilmeye çalışılır.