İyi ürünün elde edilmesi ancak iyi hammaddenin Tarladan Çatala sürekli izlenebilir sistemde doğru işleme ile oluşacağının bilincindeyiz.

Kalite Uygulamalarımız
  • Bilinçli ve eğitimli kadro; gıda mühendisi, veteriner hekim ve gıda teknikerlerinden oluşan ekip ile üretim kontrol ve takibi sağlanmaktadır.
  • Mal kabulde, ürünler gıda mühendisi ve gıda teknikeri tarafından gerekli kontroller yapılarak onay verilir.
  • İşletmemize gelen yeni ürünler kalite ve hijyen onayından geçtikten sonra ar-ge uzmanları tarafından kalite değerleri test edilir. Bu aşamadan geçen hammaddeler onaylı tedarikçi listesine girer ve müşterilerle paylaşılarak üretime dahil edilir.
  • Satın alma tedarikçi performans değerlendirmesi yaparak tedarikçileri sürekli kontrol etmektedir.
  • Tesisimizde kurulu su arıtma sistemiyle şebeke suyu arıtılıp yemeklerin üretiminde kullanılmaktadır.
  • Yemeklerin gıda güvenliği sevkiyat sırasında termobox ile sıcaklığı muhafaza edilerek sağlanır.
  • Kızartma yapılan yağlar sıklıkla polar ölçüm cihazı ile ölçülüp yağ kalitesi sürekli kontrol edilmektedir.
  • Kızartma sonrası çıkan atık yağların geri dönüşümü lisanslı kuruluşlarla sağlanmaktadır.
  • Soğuk zinciri gerektiren riskli ürünlerde bozulma olasılığını ortadan kaldırmak için şok soğutucu sistemiyle soğutarak güvenli gıda üretilmektedir.
  • Sevkiyattan müşteri geri bildirimine kadar tüm aşamalar kayıt altına tutulup geriye dönük izlenebilirlik sağlanmakta ve haftalık yönetimi gözden geçirme toplantılarıyla pekiştirilmektedir.


Paketlenmiş Yemek Aboneliği CuisineBox

Yılbaşı Hindisi Siparişi Yılbaşı Hindiniz

Ziyaret Etmeyi Unutmayın