İyi ürünün elde edilmesi ancak iyi hammaddenin Tarladan Çatala sürekli izlenebilir sistemde doğru işleme ile oluşacağının bilincindeyiz.

Kalite Uygulamalarımız
  • Bilinçli ve eğitimli kadro; gıda mühendisi, veteriner hekim ve gıda teknikerlerinden oluşan ekip ile üretim kontrol ve takibi sağlanmaktadır.
  • Mal kabulde, ürünler gıda mühendisi ve gıda teknikeri tarafından gerekli kontroller yapılarak onay verilir.
  • İşletmemize gelen yeni ürünler kalite ve hijyen onayından geçtikten sonra ar-ge uzmanları tarafından kalite değerleri test edilir. Bu aşamadan geçen hammaddeler onaylı tedarikçi listesine girer ve müşterilerle paylaşılarak üretime dahil edilir.
  • Satın alma tedarikçi performans değerlendirmesi yaparak tedarikçileri sürekli kontrol etmektedir.
  • Tesisimizde kurulu su arıtma sistemiyle şebeke suyu arıtılıp yemeklerin üretiminde kullanılmaktadır.
  • Yemeklerin gıda güvenliği sevkiyat sırasında termobox ile sıcaklığı muhafaza edilerek sağlanır.
  • Kızartma yapılan yağlar sıklıkla polar ölçüm cihazı ile ölçülüp yağ kalitesi sürekli kontrol edilmektedir.
  • Kızartma sonrası çıkan atık yağların geri dönüşümü lisanslı kuruluşlarla sağlanmaktadır.
  • Soğuk zinciri gerektiren riskli ürünlerde bozulma olasılığını ortadan kaldırmak için şok soğutucu sistemiyle soğutarak güvenli gıda üretilmektedir.
  • Sevkiyattan müşteri geri bildirimine kadar tüm aşamalar kayıt altına tutulup geriye dönük izlenebilirlik sağlanmakta ve haftalık yönetimi gözden geçirme toplantılarıyla pekiştirilmektedir.


Ziyaret Etmeyi Unutmayın yilbasihindiniz.com